نگهداری پیشگیرانه باطری

بررسی سطح الکترولیت، محکم بودن سر باطریها، تمییز کردن سطوح خورده شده قطب و سر باطری و چک کردن تسمه دینام همه برای نگهداری های پیشگیرانه یک باطری لازم می باشد. تناوب اجرای اقدامات پیشگیرانه بستگی به نوع باطری و شرایط آب و هوایی دارد اما باید حداقل یک بار قبل از شروع سرما و ماهی یک بار در گرما این مراقبت دوره ای انجام شود. اگر سطح الکترولیت در باطری های غیر سیلد پائین است، تا سطح مشخص شده توسط سازنده باطری (2 میلیمتر بالاتر از سطح صفحات) باطری را از آب مقطر پر کنید. توجه داشته باشید که بیش از اندازه خصوصاً در گرما آن را از آب پر نکنید.

ارسال و نصب تمامی محصولات بصورت کاملا رایگان انجام می پذیرد

:: برای دریافت لیست محصولات با آخرین تغییرات به بخش لیست قیمت مراجعه فرمایید::