شناسايي بار مزاحم (parasitic load)

بار پارازیتی، بار اضافی است كه توسط وسايل الكتريكي مانند ساعت، كامپيوتر، سیستم دزدگیرو … ايجاد می شود و در هنگامي كه موتور خاموش است، عمل می کند. بارهاي پارازيتيك نوعاً 20 تا 120 ميلي آمپر جريان می کشند. جهت تست بارهاي پارازيتيك، يك آمپرمتر را به صورت سری با ترمينال منفي يا مثبت باتري و كابل آن در حالی كه موتور خاموش است، اتصال دهيد.
اگر بار پارازيتيك به طور ناگهاني باتري را دشارژ كرد، تا زماني كه مشكل سيستم الكتريكي را تشخيص نداده ايد، فیوزها را یکی یکی بیرون آوردید تا المان الکتریکی متخلف مشخص گردد. روشن گذاشتن چراغ هاي جلو اتومبيل، يك باتري دارای شارژ كامل (با مقدارRC، 90 دقيقه ) را در مدتي بين 4 تا 6 ساعت بطور کامل دشارژ خواهد کرد.

ارسال و نصب تمامی محصولات بصورت کاملا رایگان انجام می پذیرد

:: برای دریافت لیست محصولات با آخرین تغییرات به بخش لیست قیمت مراجعه فرمایید::